چاپ کارت رمزدار
  • سمت: برنامه ریز کسب و کار
  • شرکت: تکنولوژی BD

اطلاعات تیم